Goed voor Bitcoin? Amerikaanse schuldpositie lijkt compleet onhoudbaar

Louise de Graaf


Het Congressional Budget Office (CBO), een Amerikaanse overheidsinstelling, claimt dat de financiële huishouding van de Amerikaanse overheid compleet onhoudbaar is.

Voor het jaar 2054 voorzien zij een schuld/bbp-verhouding van ruim 250%. Dit geeft de verhouding weer tussen de totale schuld van een land en het bruto binnenlands product (bbp).

Een hogere verhouding duidt op een hogere schuldenlast en in de VS komt deze op 250% uit als de uitgaven en inkomsten van de overheid het gemiddelde van de afgelopen 30 jaar aanhouden.

Image
Bron: CBO

Start gratis met crypto 📈: Alle Nederlanders krijgen in mei gratis crypto

Is dit problematisch voor Amerika?

Belangrijk detail is dat alle voorspelling van het CBO geen rekening houden met recessies. De kans is klein dat we tot het jaar 2054 geen recessies meer krijgen. Wat dat betreft zullen de daadwerkelijke scores waarschijnlijk nog veel slechter uitpakken.

We hebben nu immers te maken met stevige geopolitieke spanningen, terwijl ook de economie niet altijd kan blijven groeien en je ook situaties zoals nieuwe virusuitbraken niet kunt uitsluiten.

Wat dat betreft zijn er genoeg onvoorspelbare scenario’s te verzinnen waarin de overheid meer schulden moet maken.

Een toekomst met nog meer inflatie lijkt op basis van deze cijfers onafwendbaar en dit is precies het grote plaatje wat voor bitcoin (BTC) investeerders zo belangrijk is.

Waarom deze data cruciaal is voor bitcoin

In principe is de hele investeringscase van bitcoin gebouwd op deze data. Als Amerika op deze voet doorgaat, wat onvermijdelijk lijkt, dan gaat dat de koopkracht van de Amerikaanse dollar steeds verder uithollen.

Investeerders zien dat ook en zullen met het verstrijken van de tijd hun vertrouwen in de dollar en daarmee in Amerikaanse staatsobligaties verliezen. Nu al zien we veel centrale banken (China, Rusland) er steeds meer voor kiezen om te sparen in goud, in plaats van Amerikaanse staatsobligaties.

Het kan best zijn dat we richting een tijdperk gaan waarin schaarste weer koning is. Dat zou een tijdperk zijn waarin bitcoin in theorie kan floreren. Wat dat betreft kunnen we de toekomst met vertrouwen tegemoet treden als het om bitcoin gaat.

Als de rentes nog lang op dit verhoogde niveau blijven, dan gaat dat ongetwijfeld voor problemen zorgen bij Amerika. Zij moeten dan immers een steeds groter deel van hun schulden oversluiten op de hogere rentes, waardoor de rentekosten stijgen, de begrotingstekorten toenemen en ze nog meer schulden moeten maken.

Een vicieuze schuldspiraal dreigt en dat lijkt positief voor de bitcoin koers.


Post Views: 146

De markt een stapje voor blijven? Join onze bruisende Discord-community met meer dan 12.000 leden! Hier kun je eenvoudig discussiëren over de laatste crypto-trends en verwachtingen.Website

Lees ook deze artikelen

Leave a Comment